A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt chuyên đề năm 2017. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện hướng dẫn số 20-HD/BTGHU, ngày 18/4/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Định Hóa và về việc hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 27/4/2018 của LĐLĐ huyện Định Hóa về sinh hoạt chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Định Hóa hướng dẫn công đoàn các nhà trường ổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 như sau:


Tập tin đính kèm
Tác giả: admin
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết