Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Hóa
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Bích Hóa
Giới tính Nữ
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách