Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hoài
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách