Thông tin chi tiết:
Tô Thị Ninh
Phó trưởng phòng Tô Thị Ninh
Giới tính
Trình độ Đại học
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách