Thông tin chi tiết:
Trần Phúc Vĩnh
Phó trưởng phòng Trần Phúc Vĩnh
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Địa chỉ Bảo Cường - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phó trưởng phòng phụ trách cấp học TH; THCS