Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hồng
Họ và tên Lê Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Cán bộ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02083878435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn Tiểu học