Thông tin chi tiết:
Nguyễn Anh Tuấn
Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Cán bộ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách