Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Chuyên
Họ và tên Nguyễn Thị Chuyên
Ngày tháng năm sinh 09/09/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Cán bộ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại 02803 878 435
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chế độ chính sách