A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TẬP HUẤN : Thông tư Số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 và Thông tư  số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 579/HD-PGDĐT ngày 18/9/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD Tiểu học năm học 2020-2021. Hôm nay, bộ phận chuyên môn Tiểu học tổ chức hội nghị Tập huấn Thông tư  số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020; Thông tư  số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020. Tổ chức giao ban tháng 10 năm học 2020-2021.

TẬP HUẤN 

Thông tư Số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020

Thông tư  số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020

 

Thực hiện Hướng dẫn số 579/HD-PGDĐT ngày 18/9/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD Tiểu học năm học 2020-2021. Hôm nay, bộ phận chuyên môn Tiểu học tổ chức hội nghị Tập huấn Thông tư  số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020; Thông tư  số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020. Tổ chức giao ban tháng 10 năm học 2020-2021.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Phúc Vĩnh – Phó trưởng phòng Phòng GDĐT Định Hoá.

Đến dự hội nghị có các đồng chí là cán bộ chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp tiểu học, cùng các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của 22 trường tiểu học trong toàn huyện và trường TH&THCS Bình Yên.

Báo cáo viên buổi tập huấn gồm 2 đ/c:

1. Đ/C Lê Thị Hồng – Cán bộ phòng GDĐT Định Hoá

2. Đ/C Lộc Thị Đệ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bộc Nhiêu.

Phần 1: Đồng chí Lộc Thị Đệ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bộc Nhiêu, triển khai Thông tư Số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020. Trong đó, tập trung làm rõ về nội dung và phương pháp đánh giá; quy định về đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ, đánh giá học sinh ở trường, lớp dành cho người khuyết tật; tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục; hồ sơ đánh giá và việc sử dụng kết quả đánh giá.

So với các quy định trước đây về đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT có những điểm mới cần quan tâm:

1. Lộ trình đánh giá học sinh tiểu học: Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5. Hiệu lực thực hiện từ ngày 20 tháng 10 năm 2020.

2. Đề kiểm tra của học sinh tiểu học chỉ còn 03 mức độ

- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;

- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;

- Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Như vậy, thay vì quy định 4 mức độ của đề kiểm tra như hiện hành tại Thông tư 22/2016 thì quy định mới chỉ còn 03 mức độ.

3. Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá

Hội nghị đã tích cực trao đổi, chia sẻ để làm rõ hơn các nội dung về Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT để đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy định;

Phần 2: Đồng chí Lê Thị Hồng – Cán bộ phòng GDĐT Định Hoá, triển khai nội dung Thông tư Số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020.

Thông tư 41 có 7 chương, 50 điều, cùng TT50 có bổ sung thêm 01 điều (điều 40a) trong khi đó TT 28 cũng có 7 chương và chỉ có 45 điều. Việc giảm bớt các Điều ở TT28 so với TT41 không phải đồng thời cắt giảm nội dung yêu cầu mà chủ yếu là tích hợp nhiều điều thành ít điều hơn, ví như từ điều 9 đến điều 16 (TT41) tích hợp thành điều 8 ở TT28; điều 37,38 TT41 được tích hợp thành điều 31 ở TT28 … các khoản, mục ở các điều có nơi tích hợp hơn nhưng cũng có điều thì các khoản mục tăng thêm. Các nội dung tích hợp tại Điều lệ dựa trên các văn bản, quy định, hướng dẫn đã có (không cần chép lại ở Thông tư). Bên cạnh đó thứ tự các Điều, mục, khoản cũng được điều chỉnh sắp xếp lại theo trình tự logic phù hợp hơn.

          Hội nghị đã thảo luận và chia sẻ những băn khoăn về các nội dung mới tại thông tư. Phòng giáo dục và đào tạo đề nghị các đơn vị:

          - Triển khai tập huấn Thông tư  số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020; Thông tư  số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Ban giám hiệu cần chỉ rõ vai trò trách nhiệm của từng vị trí trong nhà trường ( HT, PHT, TT, TPTĐ, nhất là giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CM, NV….)

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết