A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 3 xã: Trung Lương, Bộc Nhiêu, Kim Phượng

Ngày 24 và ngày 27/12/2021 Đoàn Thẩm tra nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đối với 3 xã : Trung Lương, Bộc Nhiêu và xã Kim Phượng của huyện Định Hóa. Đồng chí Trần Nho Hưởng- trưởng đoàn thẩm tra, đánh giá chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các thành viên Đoàn thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh.

Ngày 24 và ngày 27/12/2021 Đoàn Thẩm tra nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đối với 3 xã : Trung Lương, Bộc Nhiêu và xã Kim Phượng của huyện Định Hóa. Đồng chí Trần Nho Hưởng- trưởng đoàn thẩm tra, đánh giá chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các thành viên Đoàn thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh Thái Nguyên.

 

Đồng chí Trần Nho Hưởng- Trưởng đoàn thẩm tra phát biểu quán triệt tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã: Trung Lương, Bộc Nhiêu, Kim Phượng. Theo đó, kết quả rà soát đến nay, cả ba xã đã đạt được 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (Duy trì 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới). Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã có nhiều sự thay đổi về diện mạo nông thôn. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 50,27 triệu đồng, không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội). Điểm dân cư nông thôn được xây dựng theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, văn minh; trình độ dân trí nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Đặc biệt  là các tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo (Tiêu chí 5; Tiêu chí 14), nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở các xã dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn thẩm tra đã đóng góp ý kiến, bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị, xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Trung Lương, Bộc Nhiêu, Kim Phượng.

Thành viên đoàn thẩm tra đánh giá các tiêu chí nông thôn mới 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Nho Hưởng- Trưởng Đoàn thẩm tra đã đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã: Trung Lương, Bộc Nhiêu, Kim Phượng cũng như vai trò của hội đồng thẩm định cấp huyện cùng các thành viên trong việc giám sát, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xã NTM. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ngành theo nhiệm vụ được phân công phụ trách nhanh chóng rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí; phối hợp tích cực với các sở, ngành liên quan trong rà soát, đánh giá và thẩm định các tiêu chí, sớm bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đề trình cấp có thẩm quyền Quyết định theo quy định.

Kết thúc buổi thẩm định 100% đại biểu đã nhất trí đề nghị 03 đạt xã nông thôn mới với số điểm đánh giá khá cao cụ thể:

+ Xã Trung Lương: 96,75/100 điểm.

+ Xã Bộc Nhiêu: 97,15/100 điểm

+ Xã Kim Phượng: 97/100 điểm

Kết quả xây dựng Nông thôn mới của  huyện Định Hóa đến năm 2021: 11 xã; theo Kế hoạch đến năm 2023 huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với 12 xã còn lại và đề nghị công nhận huyện đạt huyện nông thôn mới./. 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết