A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều chuyển biến trong học tập và làm theo Bác

Với nhiều hoạt động thiết thực và sáng tạo trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Từ đó tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Dịp 19-5-2016, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức báo công dâng Bác tại khu di tích K9, Đá Chông, Ba Vì (Hà Nội).
Dịp 19-5-2016, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức báo công dâng Bác tại khu di tích K9, Đá Chông, Ba Vì (Hà Nội).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với nhiều hoạt động thiết thực và sáng tạo trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Từ đó tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả; trọng tâm là nêu gương cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch thực hiện và nêu rõ yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW xong trước ngày 31-12-2016. Người đứng đầu cấp ủy cơ sở phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của cấp ủy để tập trung thực hiện tốt. Hằng năm, các đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng; tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5 hằng năm hoặc gắn với ngày kỷ niệm quan trọng của cơ quan, đơn vị.

 

Trong quá trình thực hiện, việc tham gia học tập, nghiên cứu các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của cán bộ, đảng viên nhìn chung đầy đủ, đạt yêu cầu. Hầu hết các chi, đảng bộ trực thuộc đều tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, sử dụng tài sản công; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở đơn vị mình với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; đồng thời lựa chọn những nội dung làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, thảo luận xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Các chi bộ đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, giúp cán bộ, đảng viên thực hành làm theo Bác một cách thiết thực, cụ thể. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; tạo chuyển biến tích cực trong hành động, góp phần tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và nâng cao chất lượng công việc…

 

Trong thời gian qua, tự các đơn vị trong Đảng bộ Khối có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Chi bộ Thanh tra thuế, Đảng bộ Cục Thuế Thái Nguyên. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nghiêm Quang Khương, Bí thư Chi bộ Thanh tra thuế cho biết: Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ đã tổ chức cho 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập, đăng ký các việc làm theo gương Bác cụ thể từng tháng. Trong các buổi sinh hoạt luôn thực hiện lồng ghép triển khai công tác Đảng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2016, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kết quả: thanh tra 76 doanh nghiệp, đạt 119% kế hoạch năm. Tổng số tiền thuế truy thu và tiền phạt là 25.321,3 triệu đồng. Trong năm, đơn vị đã thanh tra đột xuất tại 14 doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao. Qua thanh tra đã lập hồ sơ chuyển cơ quan Công an để điều tra xử lý hình sự đối với 1 doanh nghiệp vi phạm. Hay như Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tư pháp trong các kỳ sinh hoạt chi bộ đều định hướng cho đảng viên, quần chúng nghiên cứu, suy nghĩ, thấm nhuần phong cách, đạo đức, lối sống của Bác thành đạo đức, tác phong và hành động của chính bản thân mỗi người. Đưa hình tượng vĩ đại của Bác thành những hình ảnh gần gũi, quen thuộc và dễ dàng học tập khi mỗi người có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân, trách nhiệm của đảng viên. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở nên phong phú, thiết thực, dễ làm, dễ thực hiện hơn đối với tập thể Chi bộ; giúp cho Chi bộ luôn đạt vững mạnh trong những năm gần đây...

 

Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, được các cấp, các ngành đồng tình hưởng ứng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề tiêu cực tồn đọng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

 

Có thể khẳng định nhờ tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng đã trở thành yếu tố quan trọng góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, trên cơ sở đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm cao, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như lời dạy của Bác trong Di chúc.

Thúy Hằng
Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết