A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục phát huy những giá trị của di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tại Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến Chống thực dân Pháp (20/5/1947 – 20/5/2017) và Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), đồng chí Tòng Thị Phóng , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã có bài phát biểu quan trong. TNĐT xin đăng toàn văn bài phát biểu này.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên cùng các quý vị đại biểu,

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Buổi lễ này càng có ý nghĩa khi cả nước đang hướng về Người với lòng biết ơn vô hạn và thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nhân dịp này, tôi xin chuyển lời thăm hỏi ân cần của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, các vị khách quý cùng đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Nguyên những tình cảm thân thiết, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

 

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định trở lại Việt Bắc để xây dựng An toàn khu kháng chiến trên địa bàn các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), huyện Chợ Mới, Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn), huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang). Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ATK Định Hóa là nơi làm việc của Trung ương Đảng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Ngày 20-5-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ATK Định Hóa ở và làm việc tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Tại ATK, Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định nhiều chủ trương chiến dịch lớn như: Chiến dịch phản công Việt Bắc, Chiến dịch Đông Bắc, Chiến dịch Tây Bắc, quyết định các nội dung quan trọng của chiến dịch Biên giới, Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc Sầm Nưa, nhất là kế hoạch tác chiến, quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; đây cũng là nơi tổ chức Hội nghị tuyên dương Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất; Lễ phong hàm cấp tướng đầu tiên của nước Việt Nam cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 10 tướng lĩnh khác… Đặc biệt, đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh XYZ đã viết tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc - một văn kiện vô giá, đề cập đến các lĩnh vực về tư tưởng, tổ chức, phương thức, phương pháp lãnh đạo, công tác quần chúng của Đảng trong điều kiện đất nước vừa kháng chiến vừa kiến quốc, có ý nghĩa to lớn để giáo dục, rèn luyện cán bộ trở thành người cách mạng trung thành với sự nghiệp của Đảng và của nhân dân.

 

Trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã hết lòng bảo vệ ATK Trung ương, chở che cán bộ cách mạng và cùng bộ đội chiến đấu anh dũng, bảo vệ quê hương, đất nước, góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đến thắng lợi cuối cùng.

 

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang rất đỗi tự hào của Đảng ta, của nhân dân ta, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng; càng thấy được trách nhiệm là tiếp tục phát huy những giá trị của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

 

Như các đồng chí đã báo cáo, cùng với việc theo dõi từng bước phát triển của tỉnh Thái Nguyên, tôi rất vui mừng với những thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với việc phát huy tiềm năng, lợi thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, sự kế thừa, phát huy thành tích và truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ: Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế có bước phát triển; công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm; hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, tình hình chính trị xã hội ổn định, đội ngũ cán bộ các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và có bước trưởng thành, truyền thống đoàn kết, cách mạng, anh hùng được phát huy.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tích mà các đồng chí đã đạt được, tin rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

 

Nhằm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết của quê hương cách mạng, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư. Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, xây dựng xã hội nền nếp, kỷ cương, kỷ luật, năng động, hiệu quả. Tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chăm lo các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị văn hóa các di sản văn hóa - lịch sử tại địa phương. Đồng, thời, chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp càng phải gương mẫu trong cuộc sống và công tác, trong chấp hành và thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vận động đồng bào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Với niềm tin yêu sâu sắc đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Nguyên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

 

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

 

Trong không khí trang trọng của buổi lễ hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, mỗi chúng ta như thấy Bác vẫn còn đây tại địa danh lịch sử này. Trước anh linh của Bác, chúng ta luôn nhớ ghi những lời Bác dạy; hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải gương mẫu, nêu cao đạo đức cách mạng, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi gian khổ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Xin cảm ơn đồng bào, đồng chí!

 

* Đầu đề do Tòa soạn đặt.

TNĐT
Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết